Det är bättre att ha
⁠nästan rätt än exakt fel

Det finns en sedelärande historia om Malcolm Forbes, son till branschtidningen Forbes’ grundare, som vi på Roughly Right är särskilt förtjusta i. En historia om visdom kontra exakthet.

Malcolm flyger en dag vilse i sin luftballong och när han till slut kan landa befinner han sig på ett okänt majsfält. Han ser en man närma sig och frågar: ”Kan min herre säga mig var jag är?”. Mannen svarar: "Visst, du befinner dig i en korg i ett majsfält”. Forbes tittar på mannen och säger: ”Du måste vara statistiker”. Mannen svarar förbluffad: ”Fantastiskt, hur kunde du veta det?”. “Enkelt”, replikerar Forbes, “din information är kortfattad, exakt och fullständigt oanvändbar”.

Roughly Right är vårt verktyg för att få fram användbar, actionorienterad och begriplig information snarare än data som ingen vet vad en ska göra med. Roughly Right ger en helhetsbild av din verksamhets ekonomiska välbefinnande på ett sätt som alla kan förstå. Baserat på tiden ni lägger ner på att skapa det ni skapar, medarbetarnas grad av inblandning i projekten och den ekonomiska sidan, blir denna karta allra mest värdefull när ni tittar gemensamt på den. Och eftersom den är så enkel och lätt att förstå, kommer alla i din organisation att vilja bidra med sina insikter och tankar. Roughly Right gör helt enkelt var och en till en engagerad stakeholder.

Chicago
Att ”dagligen läsa av vindarna” har varit vår ledstjärna från dag ett.
Corn field

Vi är av uppfattningen att en övertro på data lätt riskerar att leda fel innan någon hinner märka det. Att den blinda tilltron till siffrornas exakthet ger en falsk känsla av säkerhet som gör att människor i en organisation upphör att känna ansvar. För minst lika viktigt som data är det att regelbundet sätta det där pekfingret i luften för att få en känsla för vindens riktning - och handla i tid när vindarna skiftar. Att ”dagligen läsa av vindarna” har varit vår ledstjärna från dag ett. Det är med den ledstjärna och med din verklighet i fokus som vi kommer att fortsätta utveckla Roughly Right. Vi tycker att lägesbestämningen av ditt företag ska vara såpass kreativ och enkel att den ger kloka beslut snarare än blinda sådana.

Och vårt namn då, var kommer det ifrån? Det har vi hämtat från uttrycket ”It’s better to be Roughly Right rather than precisely wrong”. Ofta tillskrivet John Maynard Keynes (1883-1946), är uttrycket alldeles för bra för att ha någon annan upphovsman än en briljant ekonom och filosof. Men som med många briljanta människor och slagkraftiga citat så händer det att de kopplas felaktigt samman. I själva verket var det filosofen Carveth Read (1848–1931) som troligen myntade uttrycket. Dess innebörd blir självklart inte mindre klok för den skull.

Vår filosofi är att information som är roughly right engagerar oss människor och får oss att ställa rätt frågor och pga det fatta klokare beslut än vad den blinda tilliten till data gör. Vi tror nämligen att den mänskliga komponenten är superkraften som kommer hålla er verksamhet på rätt kurs, oavsett hur vindarna växlar.

⁠/Roughly Right-teamet

Få bättre koll nu

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Läs mer om cookies och om hur du kan tacka nej.