Hur mycket ska vi ta betalt - egentligen?

För att kunna ge ett bra svar så behöver man ha koll på sin tid, men också sina kostnader. Roughly Right riktar blicken mot vinsten i projekten, till skillnad från att fokusera på hur mycket som är rapporterat.

Vi vill också tydliggöra skillnader som ibland uppstår mellan budget, planering och medarbetares faktiska tid. Självklart kan man också rapportera på olika typer av aktiviteter för att bättre kunna analysera hur timmarna fördelas. En faktureringsplan och koll på projekt-inköp är också viktiga element för att få en helhetsbild över projektet.

  • Tydliggör vinsten i projektet
  • Jämför mot budgeterad vinst
  • Dela upp projektet i aktiviteter för att bättre kunna analysera nedlagd tid
  • Stäm av hur planering ligger mot budget och rapporterat
  • Håll koll på inköp
  • Håll koll på fakturering

Projektekonomin

Så här funkar Roughly Right

Få rätt perspektiv på intäkter, kostnader, prognoser, tidrapportering, planering och fakturering.

Snabb koll på prognosen
Snabb koll på prognosen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Läs mer om cookies och om hur du kan tacka nej.