Nytt i tidrapporteringen

Den nya tidsrapporteringen innehåller nya funktioner som gör det snabbare för dig att lägga in dina timmar. En ny veckovy och bättre förslag från planering är bara några av dessa förbättringar.

Veckovy eller månadsvy

Vi har gjort det enklare att rapportera tid genom att lägga till möjligheten att rapportera en hel vecka i taget. Du kan ändra vy uppe till vänster. Om du arbetar med flera projekt behöver du inte längre söka efter dem varje vecka.

Du kan hitta dina projekt genom planeringsförslagen, välja de projekt du arbetade med förra veckan eller söka efter nya projekt.

Nya tidrapportering skärmdump

Tid kvar att rapportera

I veckovyn får du en översikt över de timmar du har rapporterat denna vecka. I månadsvyn får du en uppfattning om hur du har det fram till idag – eller till den dag du väljer.

Har du arbetat övertid har du ett negativt tal till vänster att rapportera.

Timmar kvar att rapportera

Nya förslag från planering

För att rapportera tid på ett förslag från planering kan du klicka på "+ Välj" och sedan ange antalet timmar du arbetat.

För att fylla i timmarna såväl som projektet och aktiviteten, klicka på rullgardinsknappen och sedan på "Välj och fyll i timmar". Du kommer då automatiskt att rapportera så mycket tid som planerats, eller fylla de återstående timmarna på dygnet, beroende på vilket som är lägst. I veckovyn kommer timmarna att fylla upp veckan i den ordning du väljer dem. Säg till exempel att du har projekt A och projekt B, var och en med 20 timmar planerade. Om du "Väljer och fyller i timmar" för projekt B först, kommer Roughly Right att lägga ner 8 timmar för måndag, 8 timmar för tisdag och 4 timmar för onsdag. När du sedan "Väljer och fyller timmar" för projekt A kommer du att rapportera de 4 återstående timmarna på onsdagen och sedan 8 timmar på torsdag och fredag.

För att lägga till fler projekt, intern tid eller frånvaro, klicka på "lägg till rad". Om du vill rapportera tid för ett projekt som du arbetade med förra veckan, klicka på "Visa förra veckans rader."

Kopiera och klistra in tidrapporteringen

Nu har du möjlighet att kopiera en veckas tidrapportering till en annan vecka. Gå till veckan som du redan har rapporterat och klicka på “Kopiera vecka”. Sen gå till vilken annan vecka som helst och klicka på “Klistra in”. Du kan klistra in samma vecka flera gånger.

Du kan också kopiera och klistra in en enskild dags timmar från dags-vyn.

Kopiera och klistra in tidrapporteringen

Klarmarkera

Alla Roughly Right medarbetare kan nu meddela admins när deras tidsrapporter är klara för en viss månad.

I Vad har jag gjort?, under Lägg till rad finns nu en knapp för att markera den aktuella månaden som klar.

När medarbetare klarmarkerar månaden kommer de inte längre att kunna ändra sina tidsrapporter och admins kan se vem som har markerat tidsrapportering som klar för en viss månad i Basics > Kalender.

Stängd tidrapportering

När en månad har stängts för tidrapportering kan du inte längre göra några ändringar i tidsrapporterna den månaden. Du kan fortfarande kopiera tidrapport rader från stängda månader och klistra in raderna i en månad som inte är stängd.

Om du upptäcker att du behöver göra ändringar i tidsrapporter efter att månaden har stängts, måste du kontakta en kollega som är adminanvändare i Roughly Right. Administratörer kan läsa mer om stängd tidrapportering här.

Stängd tidrapportering i veckans vy
Stängd tidrapportering i månads vy

Halvdagar och lediga dagar

Administratörsanvändare kan konfigurera halvdagar och lediga dagar i Roughly Right. Lediga dagar visas som röda i tidrapporteringskalendern och halvdagar visas som vanligt.

I månadsvyn ser du om det är en halvdag eller ledig dag direkt ovanför tidrapporteringsraderna. I veckovyn kan du föra markören över dagen i kalenderfältet och se hur många timmar du förväntas rapportera.

För lediga dagar behöver du inte anmäla någon tid. För halvdagar, rapportera endast timmarna för halvdagen. Använd månadsvyn för att kontrollera antalet timmar. Administratörer kan läsa mer om att konfigurera halvdagar och lediga dagar här.

Halvdagar i veckovyn
Halvdagar i månadvyn

Help artiklar

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Läs mer om cookies och om hur du kan tacka nej.