Basics

Set up Basics

I Basics gör du grundinställningarna för byrån. Här ställer du exempelvis in byråns snittarvode, kostnad per timme och timmar per dag. Dessa värden är sedan standard för nya projekt, bland andra platser över Roughly Right.

Aktiviteter är din standard prislista. För kundarbete aktiviteter, markera alla kryssrutor. Du kan också lägga till interna aktiviteter och frånvaro.

Nästa flik i Basics är Kalender. Här ställer du in Roughly Right om lediga/helgdagar. Vi rekommenderar att du planerar så långt i förväg som möjligt.

Fliken Budget är den sista fliken i Basics. Sätt upp mål för intäkter och vinstmarginal för organisationen, eller per grupp.

Ställa in aktiviteter

Det är dessa aktiviteter som kommer att vara den tid som rapporteras på, om inget annat anges på projektet. Till exempel Kontohantering, Projektledning, UX, UI, Utveckling m.m.

På dessa projektrelaterade aktiviteter bör du markera både kryssrutan för "projekttid" och "normalarbetstid". Du kan inaktivera aktiviteter genom att avmarkera kryssrutan "aktiva" utan att behöva ta bort dem. Inaktiverade aktiviteter kommer inte att läggas till i projekt, men kom ihåg att projekt som redan har lagt till aktiviteten inte kommer att påverkas.

Skapa även aktiviteter för när medarbetaren inte är på kontoret. T.ex. Sjukskrivning och semester. På dessa ska både kryssrutorna "projekttid" och "normalarbetstid" lämnas tomma.

Skapa även aktiviteter för internt arbete som till exempel Admin eller Försäljning. På dessa "normal arbetstid" ska vara markerade.

Skärmdump av aktiviteter i Basics

Hur används grupper

Grupper används för att kategorisera både projekt och medarbetare. Detta kan användas för att separera olika kontor, eller bara olika team.

För att använda grupper, lägg först till de olika grupperna i Basics. Sedan kommer varje projekt och anställd att kunna tilldelas från sina respektive sidor.

Skärmdump av gruppsinställningar i Basics

Hur används skrån

En anställd kan taggas som medlem i ett skrå, där medlemmar i samma skrå har samma kompetens. Du använder dessa för att få tillgänglighetsinformation för den gruppen, till exempel projektledare eller grafiska designers.

Lägg till skråna i Basics först. Sedan kan varje anställd läggas till ett skrå från sin anställds profilsida.

Skärmdump av skrån i Basics

Hur används taggar

Taggar används för att kategorisera projekt. Detta låter dig analysera olika typer av projekt, till exempel retainers, med hjälp av filter i hela Rougly Right.

Taggar läggs först till i Basics och en färg kan väljas.

Klicka här för mer om taggar.

Skärmdump av taggar i Basics

Kalendar

Stänga tidrapportering

För att stänga tidrapportering, gå till Basics > Kalender. Överst i varje månad klickar du på knappen "Tidrapportering stängd" för att stänga av möjligheten för alla användare att ändra sina tidrapporter från den månaden.

Efter att en månad har stängts för tidrapportering, om det finns några ändringar som behöver göras kan du gå tillbaka till Kalendern i Grunderna och öppna tidrapporteringen igen. Tänk på att vem som helst kommer att kunna göra ändringar medan tidrapporteringen är öppen. När ändringarna är gjorda växlar du bara till "stängd" en gång till.

Stänga tidrapportering och konfiguera halvdaggar

Lediga dagar och halvdagar

För att lägga till en ledig dag eller halvdag, gå till Basics > Kalender. Välja mellan månader med hjälp av vänster- och högerpilarna längst upp. Rulla ned till vilken dag som helst och markera helt enkelt rutan i kolumnen Ledig dag eller Halvdag.

När du har markerat en ledig dag kan du ställa in namnet på dagen i textrutan som visas. Detta kommer att visas för medarbetare när de rapporterar tid.

Halva dagar är fyra timmar som standard. För att ställa in ett annat antal timmar, gå tillbaka till företagets huvudinställningar i Basics och scrolla ner till "Timmar per halvdag". Ställ sedan in den tidigaste månaden som denna inställning ska gälla, och antalet timmar som ditt företag har bestämt är en halv dag.

Medarbetare ska bara rapportera antalet timmar på en halvdag. Antalet arbetstimmar på en halvdag beaktas för alla medarbetarkostnader och ekonomiska resultat under hela Roughly Right.

Välja antal timmar per half day

Help artiklar

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Läs mer om cookies och om hur du kan tacka nej.