Basics

Set up Basics

Ditt första stopp bör vara Basics sidan. På fliken Företag definierar du några av de typiska värdena för ditt företag, såsom genomsnittlig timfakturering för dina olika kompetenser och timkostnaderna för din organisation direkt. Dessa värden är sedan standard för nya projekt, bland andra platser över Roughly Right.

Aktiviteter är ditt standardpriskort. För kundarbete aktiviteter, markera alla kryssrutor. Du kan också lägga till interna aktiviteter och frånvaro.

Nästa flik i Basics är Kalender. Här berättar du Roughly Right om ditt företags lediga/helgdagar. Vi rekommenderar att du planerar så långt i förväg som möjligt.

Fliken Budget är den sista fliken i Basics. Sätt upp mål för intäkter och vinstmarginal för organisationen, eller per grupp.

Ställa in aktiviteter

Det är dessa aktiviteter som kommer att vara den tid som rapporteras om, om inget annat anges på projektet. Till exempel Kontohantering, Projektledning, UX, UI, Utveckling m.m.

På dessa projektrelaterade aktiviteter bör du markera både kryssrutan för "projekttid" och "normalarbetstid". Du kan inaktivera aktiviteter genom att avmarkera kryssrutan "aktiva" utan att behöva ta bort dem. Funktionshindrade aktiviteter kommer inte att läggas till i projekt, men kom ihåg att projekt som redan har lagt till aktiviteten inte kommer att påverkas.

Skapa även aktiviteter för när medarbetaren inte är på kontoret. T.ex. Sjukskrivning och semester. På dessa ska både kryssrutorna "projekttid" och "normalarbetstid" lämnas tomma.

Skapa även aktiviteter för internt arbete som till exempel Admin eller Försäljning. På dessa "normalarbetstid" ska vara markerade.

Skärmdump av aktiviteter i Basics

How are groups used

Groups are used to categorize both projects and people. This could be used to separate different offices, or just different teams.

To use groups, first add the different groups in Basics. Then, each project and employee will be able to be assigned from their respective pages.

Skärmdump av gruppsinställningar i Basics

Hur används skrån

En anställd kan taggas som medlem i ett skrå, där medlemmar i samma skrå har samma kompetens. Du använder dessa för att få tillgänglighetsinformation för den gruppen, till exempel projektledare eller grafiska designers.

Lägg till skråna i Basics först. Sedan kan varje anställd läggas till ett skrå från sin anställds profilsida.

Skärmdump av skrån i Basics

Hur används taggar

Taggar används för att kategorisera projekt. Detta låter dig analysera olika typer av projekt, till exempel retainers, med hjälp av filter i hela Rougly Right.

Taggar läggs först till i Basics och en färg kan väljas.

Klicka här för mer om taggar.

Skärmdump av taggar i Basics

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Läs mer om cookies och om hur du kan tacka nej.