Projekt Hjälp

Skapa projekt

Allt ditt kundarbete börjar i Projekt. Nya projekt läggs till genom att klicka på plustecknet i det övre högra hörnet. Alla projekt behöver en kund, så om du ännu inte har skapat din första kund också.

Projekt > Översikt

Det är här de grundläggande attributen för projektet ställs in som namn, nummer etc. Ställ sannolikhet baserat på hur sannolikt projektet faktiskt kommer att accepteras och utföras.

Projekt > Budget

Budget är där projektofferten läggs till.

Listan över aktiviteter och deras timpriser importeras automatiskt från Basics men kan ändras per projekt eller per kund.

Kostnader och entreprenörer är för merkostnader som inte är normala heltidsmedarbetare timmar.

Slutligen kan planerade och skickade fakturor hanteras eller läggas till.

Projekt > Medarbetartid

Detta är en grundläggande översikt över de timmar som loggats i projektet av varje anställd. Längst ner öppnar knappen Visa detaljerat projektet i Tid är pengar för att visa mer information om tiden som loggats på projektet.

Varför finns det inga aktiviteter i ett projekt?

Projekt kommer automatiskt att lägga till aktiviteterna i Basics, eller istället de aktiviteter som läggs till kunden om det finns några. Om aktiviteterna saknas eller är felaktiga kan du ta bort alla aktiviteter som redan lagts till för projektet och då blir alternativet att importera aktiviteter från Basics tillgängligt.

Hur beräknas vinstmarginalen för projektet?

Den beräknade vinsten beräknas som offerten minus kostnader, minus summan av beräknade aktivitetstimmar gånger personalens timkostnad.

Den medarbetares timkostnad ställs in i Basics

Resultatvinsten baseras på faktiska rapporterade timmar, snarare än uppskattningen. Du kan ändra timkostnaden per person i medarbetare.

Sätta upp projekttaggar

Taggar är en valfri funktion för att organisera dina projekt. Klicka på pennikonen högst upp, Skapa tagg och sen Ny rad där du ger din tagg ett namn och en färg. En tagg visas som en färgad prick bredvid projekten i huvudprojektöversikten, och text kan läsas genom att hålla muspekaren över punkten.

Taggarna kan användas för att filtrera flera vyer i Roughly Right. Det kan vara användbart som ett sätt att mäta lönsamheten för olika typer av projekt, t.ex. retainers vs fast pris, etc.

Interna projekt

Intern tid loggas normalt utan projekt. Interna aktiviteter skapas i Basics som en aktivitet med "Projektrelaterat" avmarkerat. "Normala timmar" är avmarkerad för frånvaroaktiviteter t.ex. sjukdom och semester.

Om du vill planera interna projekt kan du skapa din organisation som kund och börja skapa projekt utifrån den. I projektinställningarna finns en växling för interna projekt. Kunden kan ha sina egna interna aktiviteter.

När ett projekt är markerat som internt kommer det inte att bidra till en anställd eller organisation. Till exempel, om en anställd har arbetat 20 timmar på kundprojekt och 20 timmar på interna projekt kommer deras beläggningsgrad att vara 50%.

Hur fördelas projektkostnaderna i tiden?

Som standard fördelas projektkostnader i tid i samma proportion som projektofferten fördelas som intäkt. Till exempel planerades ett projekt noterat för 100 000 för att inkomsten skulle delas 50 000 denna månad och 50 000 nästa månad. Sedan kommer summan av utgifterna att delas ut 50% denna månad och 50% nästa månad också. 

Projektkostnader kan också fördelas manuellt, liknande men separat från inkomstplaneringen för projektofferten. I utgiftsdelen av projektbudgeten klickar du på ändra fördelning. Detta gör att du kan planera kostnaderna för projektet under vilken månad som helst under projektets varaktighet.

Help artiklar

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Läs mer om cookies och om hur du kan tacka nej.